เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เราจึงได้จัดเวิร์คช็อปอย่างต่อเนื่อง โดยจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ โดยสมาชิกสามารถเข้าร่วม Workshop ของเราได้