หากคุณไม่ถนัดในการใช้สมาร์ททีวี สามารถใช้กระดานได้ หรือใช้ในการเรียนการสอนก็ทำให้สะดวกขึ้น