งานบางอย่างต้องมาการปริ้นท์ออกมาเป็นเอกสาร เพื่อความสะดวกของท่านเรามีเครื่องปริ้นท์อย่างดี คอยให้บริการท่านอีกด้วย