บรรยากาศที่เหมาะแก่การทำงาน จะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจ และอาจเกิดไอเดียดีๆ ทำให้งานคุณสำเร็จลุล่วงได้