นอกจากจะเป็นพื้นที่ทำงานแล้ว ยังมีห้องประชุมซึ่งสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ประมาณ 6 ท่าน เป็นห้องเก็บเสียง ไม่มีสิ่งรบกวน