สิ่งสำคัญที่สุดของ Co-Working Space คือคุณจะได้คอมมูนิตี้เพื่อช่วยงานของคุณให้สำเร็จลุล่วง บางครั้งอาจเกิดงานใหม่ๆ ทำให้คุณมีรายได้มากขึ้น