อุุณหภูมิที่ร้อนไปก็ไม่มีสมาธิในการทำงาน หากหนาวไปก็อาจทำให้ง่วง เราปรับอุณหภูมิภายในห้อง Co-Working Space ให้เหมาะกับการทำงานมากที่สุด